Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială au publicat un document ce structurează criteriile legislative recomandate pentru legislația cu privire la blockchain și tehnologia fintech. Denumit Agenda Fintech Bali, documentul include 12 puncte esențiale ce reprezintă recomandările organizațiilor mondiale cu privire la noile tehnologii.

“Țările solicită un acces mai profund la piețele financiare”, a declarat președintele Băncii Mondiale, Jim Yong Kim, în declarația pe ordinea de zi a agendei. “Agenda Bali Fintech oferă un cadru pentru susținerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, în special în țările cu venituri mici, în care accesul la servicii financiare este scăzut”.

Directorul FMI Christine Lagarde a reiterat sentimentul. Referindu-se la cei aproximativ 1,7 miliarde de adulți din întreaga lume fără acces la sectorul serviciilor financiare, a declarat:

“Tehnologia fintech poate avea un impact social și economic major pentru ei și pentru întregul stat membru. Toate țările încearcă să profite de aceste beneficii, reducând totodată riscurile “.

În opinia FMI și Băncii Mondiale, accentul celor 189 de state membre trebuie să includă următoarele obiective:

Integrarea potențialului oferit de tehnologia fintech

Pentru țările cu venituri mici, statele mici și cele în curs de dezvoltare, tehnologia fintech poate grăbi accesul la servicii financiare și incluziune financiară. Tehnologiile precum blockchain și DLT oferă posibilitatea de a îmbunătăți piețele financiare. Concomitent contribuie și la dezvoltarea sistemelor de plăți transfrontaliere, precum și a sistemelor de remitențe.

Utilizarea noilor tehnologii pentru a îmbunătăți serviciile financiare

Prin facilitarea telecomunicațiilor și a infrastructurilor digitale, țările promovează accesul deschis și accesibil și pot implementa politici favorabile.

Consolidarea concurenței și a angajamentului față de piețele deschise, libere și controversate

Noile tehnologii pot să reducă riscurile legate de concentrarea pieței și pot sprijini promovarea standardizării, interoperabilității și accesului transparent la infrastructurile-cheie. De asemenea, asigură condiții de concurență echitabile, promovând în același timp inovarea, alegerea consumatorilor și accesul la servicii financiare de înaltă calitate.

Tehnologia fintech poate fi folosit pentru promovarea incluziunii financiare și dezvoltarea piețelor financiare

Acordarea de posibilități țărilor să promoveze noi căi promițătoare de dezvoltare economică și financiară sprijină creșterea economică și atenuarea sărăciei. Realizarea în acest scop implică includerea unor soluții fintech în eforturile de alfabetizare financiară și digitală. Este importantă promovarea în același timp a schimbului de cunoștințe între actorii din sectorul public și privat, societatea civilă și alte părți interesate.

Monitorizarea evoluțiilor pentru a aprofunda înțelegerea noilor sistemelor financiare

Schimbul de informații sprijină monitorizarea și include menținerea dialogului cu liderii industriali și cu inovatorii actuali ca mijloc de identificare a oportunităților și riscurilor emergente. De asemenea, supravegherea evoluțiilor poate facilita formarea în timp util a modificărilor de politici.

Adaptarea cadrului de reglementare și a practicilor de supraveghere pentru dezvoltarea ordonată și stabilitatea sistemului financiar

Cînd vine vorba de tehnologiie financiare emergente, autoritățile de reglementare și factorii de decizie trebuie să fie pregătiți să modifice și să adapteze cadrele în raport cu riscurile.

“Pot fi necesare răspunsuri politice globale la nivel național, pe baza orientărilor furnizate de organismele de standardizare”.

Protejarea integrității sistemelor financiare

Este necesară reducerea riscului în ceea ce privește utilizarea abuzivă a noilor tehnologii în activități frauduloase. Acest lucru se poate face prin respectarea normelor de prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului.

Modernizarea cadrelor juridice pentru a oferi o structură legislativă favorabilă

Cadrele juridice care nu reușesc să țină pasul cu inovarea in tehnologia fintech și evoluția piețelor globale subminează încrederea generală și fiabilitatea produselor și serviciilor financiare. Este important să se permită un cadru legal cu reguli clare și previzibile.

Asigurarea stabilității sistemelor monetare și financiare interne

Tehnologia fintech și blockchain pot ajuta băncile centrale să îmbunătățească serviciile. Aici se include emiterea potențială a monedelor digitale, precum și extinderea accesului la serviciile de plăți și îmbunătățirea rezilienței acestora. Cu toate acestea, politica monetară trebuie să protejeze stabilitatea financiară. Mai mult, chiar să extindă rețelele de siguranță socială atunci când este necesar.

Dezvoltarea unei infrastructuri financiare și de date robuste pentru a susține avantajele Fintech

Integritatea sistemului financiar trebuie să asigure rezistența la atacurile cibernetice și alte perturbări. Dezvoltarea robustă a infrastructurii include implicații care depășesc sectorul financiar și transformă economia digitală în ansamblu. Problemele de aici includ proprietatea asupra datelor, protecția și confidențialitatea, securitatea informatică, riscurile operaționale și protecția consumatorilor.

Încurajarea cooperării internaționale și a schimbului de informații

Cooperarea internațională contribuie la asigurarea unor răspunsuri politice eficiente pentru a promova oportunități și pentru a limita riscurile care ar putea rezulta din divergența cadrelor de reglementare.

“FMI și Banca Mondială pot contribui la facilitarea dialogului global și a schimbului de informații”, cu scopul de a construi un consens global.

Consolidarea supravegherii colective a sistemului monetar și financiar internațional

Tehnologiile noi vor continua să diminueze granițele financiare și să amplifice interconectarea, difuzarea și volatilitatea fluxului de capital. În această situație, au potențialul de a afecta balanța riscului în ce privește securitatea financiară globală.

“FMI și Banca Mondială ar putea contribui la îmbunătățirea supravegherii colective și să asiste țările membre prin construirea capacităților , în colaborare cu alte organisme internaționale. “

Așadar, Agenda Fintech Bali delimitează problemele și preocupările legate de tehnologiile perturbatoare cum ar fi DLT și smart contracts. Cele 12 puncte intenționează să ofere orientări țărilor în evaluarea opțiunilor de politică în funcție de circumstanțe și priorități specifice.