Asociația bancară italiană (ABI) a procesat cu succes datele de reconciliere ale unui an întreg de activitate bancară pe o platformă blockchain. Este vorba despre un test al Proiectului Spunta, ce s-a derulat în ultimele trei luni.

vinde bitcoin

Sistemul Spunta a inclus optsprezece bănci, ce reprezintă 78% din rețeaua bancară și forța de muncă din domeniu din Italia. Rețeaua este formată din 35 de noduri distribuite și a procesat peste 200 de milioane de intrări de date. Acestea reprezintă echivalentul al sistemului de reconciliere al activității bancare din Italia pentru un an.

”Tehnologia bazată pe registre distribuite asigură o vizibilitate completă a mișcărilor proprii și ale partenenerilor. Viteza de gestionarea a fluxurilor asigură reconcilierea zilnică în loc de cea lunară folosită în prezent. Acest lucru contribuie la verificarea tranzacțiilor între băncile participante și managementul integrat al comunicării și proceselor în caz de dezechilibru”

se menționează în comunicatul de presă oficial cu privire la proiect.

Asociația ABI a declarat că testul a fost un succes și că tehnologia blockchain este sustenabilă pentru procesarea activității băncilor.

Proiectul Spunta in colaborare cu R3

Acordurile bancare recent modificate vor permite implementarea sistemului Spunta până la 1 martie 2020. ABI a anunțat pentru prima dată intenția de a implementa tehnologia blockchain la jumătatea lunii iunie.

Proiectul Spunta este coordonat de organizația de cercetare a asociației, ABI Lab și include firma de integrare a sistemelor NTT Data, platforma descentralizată de stocare a datelor Sia și asociația blockchain R3. Rețeaua este bazată pe tehnologia Corda dezvoltată de R3.