Proiectul de Lege nr.285/2018 ce modifică impozitarea veniturilor obținute din tranzacționarea cu criptomonede a fost aprobat de Camera Deputaților în data de 18 decembrie 2018. Conform motivării, această Lege dorește

„imbunătăţirea conformării fiscale în domeniul taxării veniturilor obţinute din transferul monedelor virtuale prin reducerea incertitudinii și clarificarea acestuia din punct de vedere al taxării”.

Noua versiune prevede

că se impozitează diferenţa pozitiva dintre valoarea de vânzare și cea de cumpărare a monedelor virtuale. Anterior, legea prevedea impozitarea întregii sume încasate, ceea ce ar fi însemnat taxe semnificative în contextul scăderii prețurilor.

Noile prevederi vor fi:

“Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, [..] au obligația de a depune declarația privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal competent, pe baza declarației privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra:
c) câştigului din transferul de monedă virtuală [..], determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează. Cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.”

Modificarea prevederilor a fost realizată

la solicitarea Asociaţiei pentru Tehnologii Avansate de către membrii Comisiei pentru buget, finanţe și banci din Camera Deputaţilor. În conformitate cu declarațiile ATA, adoptarea acestei legi are o triplă semnificaţie:

• ”Recunoașterea importanţei fenomenului criptomonedelor și a interesului crescut manifestat de români pentru investiţiile în acest nou tip de instrument financiar și de investiţii.
• Prima reacţie concretă oficială a unei instituţii românești la fenomenul global generat de lansarea tehnologiei blockchain și a celor mai cunoscute aplicaţii ale tehnologiei – criptomonedele.
• Alinierea României cu celelalte ţări din Uniunea Europeană care au preocupări consistente în legătură cu domeniul criptomonedelor și care au făcut deja pași importanţi spre reglementarea unui nou sector al economiei mondiale.”

Asociaţia pentru Tehnologii Avansate (ATA) are ca scop implementarea tehnologiilor avansate în toate domeniile de activitate socio-economică din România. Acestea includ domeniul medical, cel de apărare, domeniul financiar-bancar și activităţile de asistenţă socială.

ATA a fost înființată în luna martie 2018 și intenționează să colaboreze cu deputaţi din toate partidele palamentare pentru aprobarea unui cadru de reglementare complet și eficient pentru întreaga piaţa cripto.

Biroul de Presă
Asociația pentru Tehnologii Avansate
office@ata-romania.org