Ministerul Finanțelor Publice a publicat ieri pe site un proiect de Ordonanță de urgență care să reglementeze activitate de emitere de monedă electronică. Documentul prezintă condițiile ce trebuie îndeplinite de organizațiile și firmele care doresc să emită monede electronice, precum și procesul ce trebuie urmat pentru a obține autorizație din partea Băncii Naționale a României.

Conform notei justificative, acest cadru legal pentru moneda electronică se bazează pe directiva Uniunii Europene Directiva 2009/110/CE privind accesul la activitate, desfăşurarea şi supravegherea prudenţială a activităţii instituţiilor emitente de monedă electronică.

Moneda electronică este definită ca “valoarea monetară stocată electronic, inclusiv magnetic, reprezentând o creanță asupra emitentului, emisă la primirea fondurilor în scopul efectuării de operațiuni de plată și care este acceptată de o persoană, alta decât emitentul de monedă electronică”.

Autoritatea care va fi responsabilă pentru supravegherea activității de emitere de monedă electronică va fi Banca Națională a României, care va avea responsabilitatea de a emite autorizații pentru cei care doresc să realizeze acest demers și de a întreține registrul instituțiilor emitente de monedă electronica.

Documentația necesară pentru obținerea autorizației va fi transmisă de BNR, iar termenul de analiză a dosarelor este de 3 luni.

Banca Naţională a României va acorda autorizaţia

”numai dacă este încredinţată că, din perspectiva necesităţii asigurării unui management prudent şi sănătos al instituţiei emitente de monedă electronică, aceasta dispune de un cadru formal de administrare a activităţii de emitere de monedă electronică riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, de proceduri eficace de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă şi de mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase.”

Noul cadru legal pentru moneda electronică prevede de asemenea că orice entitate juridică ce dorește să emită monede electronice trebuie să aibă un capital social de minim 350.000 de euro, iar membrii repectivei organizații trebuie să fie aprobați individual de BNR în urma verificării antecedentelor fiscale și juridice.

Odată obținută aprobarea, organizația sau firma respectivă trebuie să își înceapă activitatea de emitere de monedă electronică şi de prestare de servicii de plată în termen de 12 luni de la data acordării autorizaţiei, altfel aceasta va fi anulată.

După începerea activității, emitentul de monedă este obligat să realizeze audituri anuale și să transmită periodic situațiile contabile ale activității către BNR.

Entitățile care emit monedă electronică cu sediul în state terțe pot presta activități de emitere, distribuire sau servicii de plată pe teritoriul României doar după constituirea unei filiale de tip persoană juridică în România. Sunt scutite de această prevedere sucursalele entităţilor care emit monedă electronică şi au sediul în acele state terțe cu care au fost încheiate acorduri la nivelul Uniunii Europene cu privire la regimul privind desfășurarea activității de emitere de monedă electronică şi prestarea serviciilor de plată, prevederile acestor acorduri aplicându-se cu prioritate.

Dacă va fi adoptată de Guvern, noul cadru legal pentru moneda electronică va înlocui Legea nr. 127/2011 privind această activitate. Textul complet al Ordonaței de Urgență se poate regăsi aici.

Lasa un comentariu si spune-ne parerea ta privind acest Proiect de ordonanță de urgență.