Fundația Open Entreprise Logistics – sustine dezvoltarea ecosistemului blockchain in domeniul logisticii.

Logistica și managementul transporturilor generează aproximativ 13% din PIB-ul global, iar transferul de proprietate asupra bunurilor cu amănuntul B2B va ajunge la 15,5 trilioane USD până în 2021. Proiecțiile până în 2050 indică faptul că creșterea pieței emergente condusă de China, India și Indonezia va fi de două ori mai mare decât economiile dezvoltate. Pe piețele emergente, creșterea vânzărilor în magazinele cu amănuntul a avut ca rezultat rețele de distribuție extinse, iar companiile care încearcă să răspundă acestei cereri se confruntă cu provocări logistice extraordinare.

Ce este Open Entreprise Logistics

Fundația Open Entreprise Logistics (OEL) este o organizație non-profit care oferă guvernare și resurse pentru dezvoltarea ecosistemului blockchain în domeniul logisticii. Fundația OEL își propune să împuternicească industria de transport prin transferur înregistrărilor de pe hârtie în sistem digital blockchain. Prin intermediul acestei tehnologii, o intrare legată de transporturi devine imuabilă, oferind un istoric incontestabil al istoriei transportului de mărfuri conectat printr-un contract smart.

Problema

Principalele provocări cu care se confruntă sistemele de aprovizionare sunt:

  • Restricții de creștere – Creșterea rapidă a cererii depășește capacitatea actuală a infrastructurii lanțului de aprovizionare și disponibilitatea serviciilor logistice. Acest lucru afectează cheltuielile, performanța și durabilitatea, deoarece costurile logisticii depășesc vânzările noi și limitează creșterea ulterioară
  • Fragmentarea – cererea crescândă de bunuri de consum pe piețele emergente conduce la creșterea nivelului de fragmentare cu puțină sau fără transparență în subcontractarea transportatorilor locali. În unele cazuri, expedierea finală s-ar putea să fi trecut deja prin trei sau patru iterații de manipulare de către subcontractanți, fără ca sistemele IT să utilizeze datele de transport sau să furnizeze în timp real servicii de tracking.
  • Procesele bazate pe hârtie – fără o platformă integrată de la expeditor la destinatar, este necesară o pistă manuală de hârtie extensivă. Acest lucru încetinește procesul de plată pentru toate părțile și crește probabilitatea disputelor de plată. Adesea, un procent semnificativ din venituri este pierdut din cauza incapacității de facturare provocată de expedițiile disputate, nedorite sau pierdute.
  • Lichiditatea și fluxul de numerar – Lipsa mijloacelor de verificare a tranzacțiilor și a evenimentelor de expediere face dificilă asigurarea livrării complete și intacte a bunurilor. Acest lucru are ca rezultat un lanț de aprovizionare afectat de pierderea veniturilor și lipsa de lichiditate.

Soluția

Tehnologia Blockchain rezolvă multe din aceste probleme, permițând schimbul sigur de valori și validarea tranzacțiilor. Sistemul DLT este optim pentru gestionarea circulației mărfurilor într-o manieră sigură și trasabilă, deoarece fiecare eveniment și tranzacție de transport maritim sunt înregistrate în mod sigur și irefutabil pe blockchain.

Cu toate acestea, proiectelor de implementare a blockchain sunt izolate sau independente unele de celelelate, ceea ce le face susceptibile la blocaje deoarece apar asimetriile inevitabile de informare. Odată cu creșterea inovației și a activității în spațiu, există o nevoie puternică pentru o arhitectură descentralizată comună, care să poată sprijini o gamă largă de părți interesate.

Misiunea Fundației Open Entreprise Logistics este de a crea o arhitectură de întreprinderi comune, partajate și open source, utilizând tehnologia blockchain, care să faciliteze colaborarea între actorii din ecosistemul de aprovizionare și logistică. OEL Enterprise Architecture va servi drept platformă, protocol și rețea care poate fi utilizată pentru a furniza produse și servicii pentru membrii Alianței OEL Foundation și pentru industria extinsă.

Tokenul

OEL Enterprise Architecture va fi alimentată de tokenul utilitar OPN. Acest token combină validarea contractului inteligent, servește ca micro-recompense pentru partajarea datelor din rețea și acționează ca punct de acces și miză în rețea. Lansarea ICO-ului va avea loc în trimestrul trei al anului 2018.

Echipa

Fundația EOL a fost înființată de compania OpenPort, care derulează deja mai multe proiecte pilot pentru industria de aprovizionare și logistică în regiunea Asiei. EOL va profita de baza de clienți OpenPort, experiența și cunoștințele dobândite prin implementarea tehnologiei blockchain, iar compania va a ajuta la proiectarea, construirea și implementarea OEL Enterprise Architecture prin valorificarea cunoștințelor cu privire la logistica întreprinderii.

Concluzia

Impactul potențial al tehnologiei blockchain asupra industriei de transport a întreprinderilor este semnificativ. Implementarea arhitecturii Enterprise va face ca aplicațiile de tip blockchain să fie reale, accesibile și funcționale pentru toate părțile din lanțul de aprovizionare. Cu participanții la rețea stimulați să împărtășească date, nivelul serviciilor și responsabilitatea se vor îmbunătăți considerabil. Transparența și încrederea introduse de acest ecosistem de transport bazat pe blockchain permit accelerarea plăților în fiecare etapă a lanțului de aprovizionare; de la producător și expeditor până la destinatar care achiziționează mărfurile, transportatorului local care livrează aceste bunuri către magaziile aflate la distanță. Îmbunătățirea nivelului de servicii și accelerarea ciclurilor de plată vor crea lichidități și vor genera profitabilitate.