Din ce în ce mai mulți antreprenori se îndreaptă către mediul cripto și se lovesc de un cadru legislativ confuz. Pentru cineva care încearcă să obțină finanțări, fonduri europene sau investiții, ori pentru cineva care construiește o afacere pe termen lung, lipsa reglementărilor rămâne un impediment, încă de la încadrarea activității.

Coduri CAEN bitcoin – Mai jos avem catalogul codurilor CAEN care ar putea să fie aplicate afacerilor care au legătură cu criptomonedele.

Fermele de minare și minarea în hosting 

CAEN  6311 PRELUCRAREA DATELOR, ADMINISTRAREA PAGINILOR WEB ȘI ACTIVITĂȚI CONEXE

Această clasă include asigurarea infrastructurii pentru serviciile de găzduire a paginilor web, de prelucrare a datelor și activități conexe. Sunt incluse activități specializate de găzduire, cum ar fi găzduirea paginilor web, servicii de streaming (organizare fluxuri) sau găzduire de aplicații. Activitățile de prelucrare a datelor includ prelucrarea completă și elaborarea de rapoarte specializate pe baza datelor funziate de către clienți sau asigurarea prelucrării automate a datelor și servicii de introducere a datelor, inclusiv activități de rulare a bazei de date (executare de funcțiuni).

Această clasă include:

 • activitățile unde furnizorul folosește computerul doar ca un instrument de lucru (unealtă), care sunt clasificate potrivit naturii serviciilor furnizate.

După spusele Simonei Pica, unul dintre puținii contabili care au studiat domeniul cripto, este vorba despre aceeași umbrelă sub care intră fermele de renderizare sau de servere. Practic, minerii care întrețin blockchainul procesează datele legate de tranzacții. Recompensa primită pe bloc este secundară, și atunci trebuie tratată ca atare și din punct de vedere juridic.

Coduri caen bitcoin – Activitățile de trading și schimburile de criptomonedă

Activitățile cu criptomonedă pot intra la codurile CAEN din secțiunea K, cel puțin teoretic. Pe de altă parte, din punct de vedere legislativ bitcoinul și alte criptomonede sunt considerate în Uniunea Europeană active ori asset-uri. Definițiile date de codurile CAEN se potrivesc cu greu sau doar în parte activităților cu criptomonedă.

Cod CAEN 6419 – Intermediere monetară 

Aceasta grupa include obtinerea de fonduri sub forma de depozite transferabile, de exemplu fonduri ce sunt stabilite în termeni monetari, obtinute zilnic si, în afara de banca centrala, obtinute din surse nefinanciare.

Această clasă include primirea de depozite și/sau subsitute pentru depozite, precum și prelungirea creditării sau mărirea fondurilo împrumutate. Acordarea de credite poate lua diverse forme, cum ar fi împrumuturi, ipoteci, cărți de credit etc. Aceste activități sunt efectuate în general de către instituții monetare, altele decât banca centrală, cum ar fi:

 • bănci, case de economii, cooperatifve de credit.

Această clasă include de asemenea:

 • activități ale sistemului de transfer de credite prin poștă și activități poștale ale caselor de economii
 • acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe de către instituții specializate
 • activități monetare prin mandat poștal (ordine de plată)

Această clasă exclude:

 • acordarea de credite pentru cumpărarea de locuințe de către instituții specializate care nu primesc depozite

Cod CAEN 6420 – activități ale holdingurilor

Această clasă include activități ale companiilor de tip holding, de exemplu unități ce dețin active (deținând diverse niveluri de control al acțiunilor) ale unui grup de filiale și a căror principală activitate este administrarea acțiunilor (proprietarilor) grupului. Companiile de tip holding din această clasă nu furnizează nici un alt serviciu filialelor în care deține acțiuni, de exemplu ele nu adiminstrează și nu conduc acele unități. Această clasă exclude:

 • administrarea activă a companiilor și întreprinderilor
 • planificarea strategică și luarea de decizii în cadrul companiilor.

COD CAEN 6499 – alte intermedieri financiare N.C.A.

Această clasă include

 • alte servicii de intermedieri financiare care sunt legate în principal de distribuirea fondurilor, altele decât cele care fac obiectul împrumuturilor
 • activități de factoring
 • consemnarea/scrierea schimburilor, opțiunilor și altor aranjamente de limitare a riscurilor
 • activități de investiții pe cont propriu, cum ar fi societăți pe acțiuni, cluburi de investiții, etc.

COD CAEN 6611 – administrarea piețelor financiare

Această clasă include gestionarea și supervizarea piețelor financiare de către alte autorități decât cele publice, cum ar fi:

 • tranzac’ii prin bursa de mărfuri
 • tranzacții la termen prin bursa de mărfuri
 • tranzacții de titluri de proprietate
 • tranzacții de acțiuni
 • schimburi de acțiuni sau opțiuni privind mărfurile

Pentru dezvoltatori, programatori, coderi

COD CAEN 6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă

Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) Aceasta clasa include activitatile de scriere (programare), modificare, testare si asistenta privind produsele software. Este asemenea inclusa scrierea de programe urmand indicatiile utilizatorilor (programe orientate pe client).

Aceasta clasa include proiectarea structurii si continutului si/sau scrierea codului de calculator necesar pentru a crea si implementa:

 • sisteme software
 • aplicatii software
 • baze de date
 • pagini web
 • adaptarea software-ului potrivit cerintelor specifice, adica modificarea si configurarea unei aplicatii existente astfel incat devine compatibila si functionala, potrivit mediului sistemului informatic al clientului

Aceasta clasa exclude: -publicarea pachetelor de programe, vezi 5829 -transpunerea sau adaptarea software-ului nespecializat pentru o anumita piata, pe cont propriu, vezi 5829 -planificarea si proiectarea sistemelor de calcul electronic ce integreaza echipament, software si tehnologii de comunicatii, chiar daca software-ul furnizat este o componenta integranta, vezi 6202

Articolul este scris in 2017 si te sfatuiesc sa te asiguri ca nu s-a schimbat nimic intre timp privind coduri caen bitcoin, criptomonede si legislatia industriei cripto!