Majoritatea sistemelor de drept comun au un sistem de notariat public – un funcționar public care certifică legalitatea documentelor. În sistemele de drept civil, rolul unui notar este și mai extins, necesitând deseori același nivel de educație ca avocații.

În orice sistem, notarul acționează ca un observator legal certificat pentru a confirma exactitatea documentelor oficiale și pentru a verifica legitimitatea modificărilor respectivelor documente.

De exemplu, în cazul vânzării unei case, rolul notarului este de a defini autenticitatea tranzacțiilor dintre vânzător și cumpărător. Notarii se asigură că ambele părți sunt autentice și reale. Este o funcție vitală pentru a oferi legitimitatea vânzării.

În societatea actuală, însă, rolul unui notar poate fi înlocuit de tehnologie. Capacitatea Blockchain de a înregistra documentele într-o bază de date imuabilă rezolvă majoritatea problemelor identificate cu procedura de evidență și procesele de creare a consensului asociate cu practicile notariale actuale.

Capacitatea Blockchain de a elimina a treia parte

De asemenea, Blockchain ia în calcul construirea unui cadru de evidență contabil simplu, în care modificarea înregistrărilor este practic imposibilă. Acest lucru înseamnă că, odată înregistrate, datele incroporate nu pot fi modificate. În plus, această înregistrare este ușor verificată pe blockchain prin asocierea unui hash unic.

Odată ce datele înregistrate sunt în blockchain, există mai multe alte funcții care pot ajuta la simplificarea unui serviciu notarial. O astfel de caracteristică este punerea în aplicare a contractelor inteligente – un acord sub forma unui cod computer pentru a efectua o acțiune după îndeplinirea condițiilor specifice. Contractele inteligente sunt executate automat odată îndeplinite condițiile acordului, ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe nu este nevoie de un terț – cum ar fi un notar – care să faciliteze semnarea acordului.

Ce este un contract inteligent si cum functioneaza?

În acest caz, contractele inteligente în vigoare pot acționa ca un mecanism de validare între părțile participante. La fel cum notarul confirmă că un document de identificare este valid și aparține unei persoane fizice, un contract inteligent poate fi programat pentru a executa numai după confirmarea identificării prin mijloace electronice.

Serviciul notarial este unul dintre sistemele ce necesită o actualizare. Odată cu introducerea tehnologiei blockchain, apare un mijloc de notarizare a documentelor într-un mod complet electronic.

CryptoZZ