Curtea Districtuală din Tokyo a decis că este imposibil ca oamenii să dețină, fizic, bitcoin, așadar nu pot să pretindă…