Backfeed, un startup open-source care dezvoltă un sistem de operare social pentru organizațiile descentralizate sugerează posibile…